Tag: aanmelden

Description:
Overicht van pagina's op https://www.sterrekijkertexel.nl met als onderwerp 'aanmelden'

  • Algemene voorwaarden
    Op alle contracten van De Sterrekijker zijn de Algemene Voorwaarden Kinderopvang van toepassing.
  • Aanmelden
    Het aanmelden van kinderen bij De Sterrekijker voor kinderopvang (2-4 jaar) en BSO (4-12 jaar) gaat via KDVnet.